KİŞİSEL VERİLER DANIŞMANLIK

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri denir.

MERT YÖNETİM EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

olarak, uzman eğitmen ve danışmanlık kadromuz ile veri sorumlusu-veri işleyen gerçek ya da tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation – GDPR), Türk Ceza Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerekli hukuki korumayı sağlamaları için tüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Kişisel veri: adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki ailevi ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, isim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası gibi kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Devamını Oku

Kişisel verilere ilişkin suçlar ve yaptırımlar açısından Türk Ceza Kanunu’nun 135-140 maddeleri uygulanır.

Türk Ceza Kanunu Madde 135 – Kişisel verilerin kaydedilmesi (1 yıldan 3 yıla kadar hapis)

Türk Ceza Kanunu Madde 136–Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (2 yıldan 4 yıla kadar hapis)

Türk Ceza Kanunu Madde 138 – Verileri yok etmeme (1 yıldan 2 yıla kadar hapis)

 

Devamını Oku

Mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi: Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı, mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği, güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmalıdır.

Çalışanların eğitilmesi ve farkındalık çalışmaları: kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe ilişkin, çalışanların sınırlı bilgileri olsa dahi ilk müdahaleyi yapmaları, kişisel veri güvenliğinin sağlanması konusundan büyük önem taşımaktadır.

 

Devamını Oku

İletişim Formu

Onay

9 + 12 =

Çalışma Saatleri

Pazartesi                           : 08.30 – 18.30

Salı                                      : 08.30 – 18.30

Çarşamba                         : 08.30 – 18.30

Perşembe                         : 08.30 – 18.30

Cuma                                 : 08.30 – 18.30

Cumartesi                        : Kapalı

Pazar                                 : Kapalı