TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR

Kişisel verilere ilişkin suçlar ve yaptırımlar açısından Türk Ceza Kanunu’nun 135-140 maddeleri uygulanır.

Türk Ceza Kanunu Madde 135 – Kişisel verilerin kaydedilmesi (1 yıldan 3 yıla kadar hapis)

Türk Ceza Kanunu Madde 136 – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (2 yıldan 4 yıla kadar hapis)

Türk Ceza Kanunu Madde 138 – Verileri yok etmeme (1 yıldan 2 yıla kadar hapis)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDA DÜZENLENEN KABAHATLER VE İDARİ PARA CEZALARI

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar, 

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilir.

AVRUPA VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI (General Data ProtectionRegulation-GDPR):

Verilebilecek cezaların üst sınırı, kuruluşun yıllık cirosunun (karının değil) %4’ü veya 20 milyon Euro