Adres

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3
Bey City Residence A Blok Kat:4 Daire:26
Beylikdüzü/İstanbul

DANIŞMANLIK

Kurumumuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaret Kanunu’na tam uyumluluk kapsamında, kendi yazılım ürünü bulut tabanlı programlarını (Kişisel Veri Uzmanı) (İleti Gönder-İleti Yönetim Sistemi), yerel kaynakta çalışan yazılımlarını (SSL-POINT), eğitimlerini ve danışmanlık hizmetlerini uzman kadrosu ve uygun maliyetler ile şirketlere sunmaktadır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDEREN ŞİRKETLER İÇİN

 • İleti Gönder-İleti Yönetim Sistemi bulut tabanlı programın kurulumu,
 • İleti Gönder-İleti Yönetim Sistemi’nde kullanılacak açık rıza formu ve aydınlatma yükümlülüğü formlarının hazırlanması,
 • Kişisel Veri Uzmanı bulut tabanlı programın kurulumu (Bu program, danışmanlık kapsamında hazırlanan tüm sözleşme ve formları hazır halde sunmaktadır.),
 • Kişisel Veri Uzmanı bulut tabanlı programın kullanımına ve içerisindeki formlara ilişkin eğitim,
 • SSL-POINT yazılımı kurulumu ve eğitimi (Bu yazılım, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınması gereken teknik tedbirlerin büyük bir kısmını yerine getirmektedir.),
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık ve sorumluluk eğitimleri.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERMEYEN ŞİRKETLER İÇİN

 • Kişisel Veri Uzmanı bulut tabanlı programın kurulumu (Bu program, danışmanlık kapsamında hazırlanan tüm sözleşme ve formları hazır halde sunmaktadır.),
 • Kişisel Veri Uzmanı bulut tabanlı programın kullanımına ve içerisindeki formlara ilişkin eğitim,
 • SSL-POINT yazılımı kurulumu ve eğitimi (Bu yazılım, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınması gereken teknik tedbirlerin büyük bir kısmını yerine getirmektedir.),
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık ve sorumluluk eğitimleri.

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT ZORUNLULUĞU BULUNAN ŞİRKETLER İÇİN EK OLARAK

 • Şirketlerin Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) Kayıt ve Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA DANIŞMANLIK

İleti Yönetim Sistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmetleri aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

1. İleti Yönetim Sistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü kapsamında sorumlulukların tespiti ve yürütülecek çalışmaların planlanması;

2. Mevzuat gereği alınması gereken önlemlere ilişkin ön rapor sunumu ve önlemlerin olası sonuçlarının detaylandırılması;

 • İleti Yönetim Sistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü kapsamında şirket personeline eğitim verilmesi,
 • Yönetim kadrosu ve personel kadrosuna ayrı eğitimlerle, bilgilendirme, süreç ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi,
 • İleti Yönetim Sistemi hakkında, ilgili personele eğitim verilmesi,
 • Şirketin kişisel veri ile temas eden personeline kişisel veriler konusunda farkındalık eğitimi verilmesi,
 • Şirket yöneticilerine kişisel veriler konusunda eğitim verilmesi,
 • Kişisel veri temas noktalarında çalışan personelin iş süreçlerindeki değişimlerini içeren eğitimlerin verilmesi.

3. İleti Yönetim Sistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında sözleşme ve bilgilendirme formlarının hazırlanması;

 • İleti Gönder-İleti Yönetim Sistemi’nde kullanılacak açık rıza formu ve aydınlatma yükümlülüğü formlarının hazırlanması,
 • Şirket çalışanlarına ilişkin aydınlatma formlarının hazırlanması,
 • Web Sitesi, Ziyaretçi Girişi, Kamera Bildirimi, Çerez Politikası Bilgilendirmeleri/Aydınlatma Metinleri oluşturulması,
 • Açık Rıza, Aydınlatma, Veri İşleme, Silme/İmha/Anonimleştirme, VERBİS Kayıt, Aktarım, Başvuru, İhlal ve tedbirler için Politika ve Prosedürlerin yazılması,
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanması (VERBİS kayıt zorunluluğu bulunan şirketler için),
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde, Veri Sorumlusunun alması gereken önlemlerin analizi,
 • Mevcut personel sözleşmelerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak yenilenmesi,
 • Gizlilik taahhütnamelerinin, Personel Muvafakatnamelerinin, Disiplin yönetmeliğinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak yenilenmesi.

4. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında eğitim verilmesi, irtibat kişisi olarak yetkilendirilen personelin sürece aktif olarak katılımının sağlanması (VERBİS kayıt zorunluluğu bulunan şirketler için);

5. Veri güvenliğinin sağlanması için teknik alt yapı talep edilmesi halinde, bu hususta danışmanlık yapılarak, gerekli alt yapının kurulması sürecinin gözlenmesi,

6. Süreç boyunca yapılan işlemlerin ve hazırlanan dokümantasyonun raporlanması.

 

Süreç sonunda, veri sorumlusunun, Elektronik Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü kapsamında tüm idari (5. Maddede belirtilen danışmanlığın talep edilmesi ve önerilere uyulması halinde tüm teknik) tedbirleri tamamlaması sağlanmaktadır.

İLETİŞİM İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.