Adres

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3
Bey City Residence A Blok Kat:4 Daire:26
Beylikdüzü/İstanbul

EĞİTİMLER (KVKK)

Veri sorumlusunun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda uygulaması gereken idari tedbirlerden ilki ve en önemlisi, çalışanları için düzenleyeceği farkındalık ve sorumluluk eğitimleridir.

KURUMUMUZ TARAFINDAN SUNULAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ EĞİTİMLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimlerine, her Türk vatandaşının ve şirketlerde kişisel veriler ile temasta bulunan kişilerin katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimde, kişisel verisi işlenen kişilerin hakları, kişisel veri işleme şartları, kişisel veri ihlalinde karşılaşılan suç ve kabahatler anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği;

 • Kişisel Veriler Konusundaki Tanımlara Genel Bakış,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Genel İlkeler,
 • Korunan Kişisel Veriler Ve İşlenme Şartları,
 • İlgili Kişi, Hakları ve Başvuru Usulü,
 • Kişisel Veri İhlali, Suçlar ve Kabahatler olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sorumluluk Eğitimleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sorumluluk Eğitimlerine, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt zorunluluğu bulunan şirketlerde seçilen veri sorumlusu irtibat kişisinin, muhasebe, insan kaynakları, hukuk servisi gibi bölümlerde çalışan personeller ile şirket yetkililerinin katılmaları gerekmektedir.

Eğitim İçeriği;

 • Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri,
 • Veri İşleyen ve Yükümlülükleri,
 • Aydınlatma Yükümlülüğü,
 • Veri Sorumluları Sicili
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri, İdari ve Teknik Tedbirler,
 • Kişisel Veri İhlali ve Kabahatler olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimleri, en fazla 25 kişilik online sınıflarda, interaktif katılım sağlanarak canlı anlatımla yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitime katılan katılımcılar, kaydedilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim videosunu 5 gün boyunca tekrar izleyebilecek, bilgilerini pekiştirebileceklerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim sonunda yapılacak test sınavı sonucunda, en az 70 puan alan katılımcılara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim Başarı Sertifikası verilecek ve düzenlenen sertifika katılımcının e-posta adresine gönderilecektir.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.                         

ONLINE EĞİTİM PLATFORMU İÇİN TIKLAYINIZ.