Adres

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3
Bey City Residence A Blok Kat:4 Daire:26
Beylikdüzü/İstanbul

İLETİ GÖNDER (İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ)

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ SÜRECİ HAKKINDA SORU SORUN, UZMAN EKİBİMİZ CEVAPLASIN.

İleti Gönder, İleti Yönetim Sistemi yetkili iş ortağı olarak, hizmet sağlayıcının arama, mesaj (SMS) ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini İleti Yönetim Sistemi içerisine aktarmasını, İleti Yönetim Sistemi içerisinde saklamasını, bu izinler doğrultusunda İleti Yönetim Sistemi ile anlık bağlantı kurularak ileti göndermesini sağlayan bulut tabanlı bir programdır. 

İleti Gönder sayesinde, hizmet sağlayıcı, "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik"'e uygun olarak, İleti Yönetim Sistemi’nde tutulan verilerine anlık erişim sağlayarak, müşterilerine onaylı ve yasal ileti göndermektedir.

İleti Gönder, aynı zamanda, hizmet sağlayıcının "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"na göre müşterilerinden alması gereken “Açık Rıza Formu” ve müşterilerine onaylatması gereken “Aydınlatma Yükümlülüğü Formu” sürecini yöneterek, hizmet sağlayıcının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket etmesini sağlamaktadır.

İleti Gönder, hizmet sağlayıcı, İleti Yönetim Sistemi ve müşteri arasında bir köprü kurarak, hizmet sağlayıcının müşterilerden aldığı ileti onaylarının İleti Yönetim Sistemi’nde saklanmasını, alınan onayların İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmasını sağlamakta ve hizmet sağlayıcının İleti Yönetim Sistemi’nde saklanan onaylı müşteri verilesine ileti göndermesine imkân vermektedir.

İleti Gönder, İleti Yönetim Sistemi iş ortağı olarak sunulmaktadır.

150.000’den fazla onaylı müşteri verisi bulunan hizmet sağlayıcıların, bu verilerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarması halinde, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren İleti Yönetim Sistemi’nde bulunan onaylı verilerine ileti gönderebileceklerdir.

150.000’den az onaylı müşteri verisi bulunan hizmet sağlayıcıların, bu verilerini 31 Mayıs 2021 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarması halinde, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren İleti Yönetim Sistemi’nde bulunan onaylı verilerine ileti gönderebileceklerdir.

Bu süreçte müşteri verilerini, belirtilen yöntemlerle İleti Yönetim Sistemi’ne aktarmayan hizmet sağlayıcılar, toplu halde müşteri veri aktarımını İleti Yönetim Sistemi’ne yapamayacaklardır.

 

İLETİ GÖNDER (İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ) MODÜLLER

 

IG-İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ VERİ ERİŞİM MODÜLÜ

 • İzin verilen tarihe kadar mevcut veri tabanının İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılması,
 • Anlık izin ekleme veya değişiklik yapma
 • Anlık izin durumu sorgulama
 • Günlük raporlama
 • Marka ve bayi yönetimi
 • Anlık mutabakat

IG-İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ VERİ YÖNETİM MODÜLÜ

 • İzin verilen tarihe kadar mevcut veri tabanının İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılması,
 • Anlık izin ekleme veya değişiklik yapma,
 • Anlık izin durumu sorgulama,
 • Günlük raporlama,
 • Marka ve bayi yönetimi,
 • Anlık mutabakat,
 • Çağrı merkezi, e-posta veya kısa mesaj ile müşteriden onay/ret alınması,
 • SMS, e-posta ve çağrı iletisi gönderimi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda açık rıza beyan formu ve aydınlatma yükümlülüğü formu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İspat yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kayıtların saklanacağı saklama alanı kullanımı,
 • API entegrasyonu ile API hesabı oluşturabilme ve sınırsız entegrasyon,
 • API entegrasyonu üzerinden farklı zaman aralıkları ve filtrelere göre raporlar alabilme,
 • İzin kanalı/izin kaynağı/marka/bayi/tarih bazında izin raporları alabilme,
 • Marka/bayi adına İleti Gönder kullanıcıları tanımlayabilme ve yetkilendirebilme,
 • Hizmet sağlayıcının markaları altındaki bayilerine yetki bazında erişim sağlaması,
 • Bayiler için marka adına İleti Gönder modülünü kullanabilme,
 • Alt kullanıcı hesapları oluşturabilme,
 • Kullanıcı bazlı rol ve yetki tanımlayabilme,
 • Hizmet sağlayıcının ihtiyaçlarına göre ek özellik ekleyebilme.

İLETİ GÖNDER KULLANIM KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sık Sorulan Sorular

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.
 

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

Kanun çerçevesinde, aramamesaje-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

1 Aralık 2020 tarihinden önce elinizdeki müşteri datalarını İLETİ GÖNDER ile İYS sistemine aktarabilirsiniz. 

İzinlerinizi sisteme iys.org.tr üzerinden tek tek veya .csv dosyalarıyla toplu halde; İYS API üzerinden ise teknik entegrasyon yoluyla ekleyebilirsiniz.

Yükleyeceğiniz izinler sadece şu verileri içerecektir:
• İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)
• İzin tarihi
• İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)
• Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)
• İzin kaynağı ('1 Mayıs 2015 öncesi', 'ıslak imzalı onay formu', 'web sitesi' vb.)

Tacir, Mevzuat’ta tacir veya esnaf olarak nitelenen alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS’ye kaydedilebilir.

Yönetmelik kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

Evet, bildirmelisiniz. Tacir veya esnaflardan önceden onay alınması gerekmez ancak İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez hükmü sebebiyle ticari elektronik ileti gönderiminden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerinin İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik gereğince;

150.000’den fazla onaylı müşteri verisi bulunan hizmet sağlayıcıların, bu verilerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarması halinde, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren İleti Yönetim Sistemi’nde bulunan onaylı verilerine ileti gönderebileceklerdir.

150.000’den az onaylı müşteri verisi bulunan hizmet sağlayıcıların, bu verilerini 31 Mayıs 2021 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarması halinde, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren İleti Yönetim Sistemi’nde bulunan onaylı verilerine ileti gönderebileceklerdir.

 

Hayır. Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olması zorunludur.

Hayır. Yönetmelik gereğince, İleti Yönetim Sistemi'nde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.

Yönetmelik gereğince İleti Yönetim Sistemi haricinde almış olduğunuz onay ve ret bildirimlerini 3 (üç) iş günü içerisinde sisteme eklemeniz gerekmektedir.

İleti Yönetim Sistemi'ne iletilen tüm veriler yurt içindeki güvenlikli veri merkezlerimizde depolanır ve hiçbir şekilde yurt dışına çıkmaz.

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Evet. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler öncesinde onay almanız gerekir.

Evet, yapacağınız memnuniyet anketi aramaları için önceden alıcının onayının alınması gerekmektedir.

Bir elektronik iletinin ticari ileti mi yoksa bilgilendirme iletisi mi olduğunun ayrımını yapmak hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı, bu sorumluluk kapsamında ileti gönderim hizmeti aldığı ilgili aracı hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunur.

Hayır. Bugünkü uygulama kapsamında bildirmeniz gerekmemektedir.

Hayır. Alıcıdan her bir Hizmet Sağlayıcı için onay almanız gerekir. Ancak acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

Evet, tescil edilmiş markalarınız için izin yönetimini ayrı ayrı yapabilirsiniz.