MERT YÖNETİM EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ olarak, uzman eğitmen ve danışmanlık kadromuz ile veri sorumlusu-veri işleyen gerçek ya da tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation – GDPR), Türk Ceza Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerekli hukuki korumayı sağlamaları için tüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İŞ SÜRECİ VE VERİLEN HİZMET

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) kapsamında sorumlulukların tespiti ve yürütülecek çalışmaların planlanması
 2. Mevzuat gereği alınması gereken önlemlere ilişkin ön rapor sunumu ve önlemlerin olası sonuçlarının detaylandırılması,
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) kapsamında şirket personeline eğitim verilmesi,
 • Yönetim kadrosu ve personel kadrosuna ayrı eğitimlerle, bilgilendirme, süreç ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi,
 • Şirketin kişisel veri ile temas eden personeline kişisel veriler konusunda farkındalık eğitimi verilmesi,
 • Şirket yöneticilerine kişisel veriler konusunda eğitim verilmesi,
 • Kişisel veri temas noktalarında çalışan personelin iş süreçlerindeki değişimlerini içeren eğitimlerin verilmesi,
 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) kapsamında sözleşme ve bilgilendirme formlarının hazırlanması
 • Açık Rıza metinlerinin ve Aydınlatma Metinlerinin oluşturulması
 • Web Sitesi, Ziyaretçi Girişi, Kamera Bildirimi, Çerez Politikası Bilgilendirmeleri/Aydınlatma Metinleri oluşturulması,
 • Açık Rıza, Aydınlatma, Veri İşleme, Silme/İmha/Anonimleştirme, VERBİS Kayıt, Aktarım, Başvuru, İhlal ve tedbirler için Politika ve Prosedürlerin yazılması
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanması,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde, Veri Sorumlusunun alması gereken önlemlerin analizi
 • Mevcut personel sözleşmelerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak revize edilmesi,
 • Gizlilik taahhütnamelerinin, Personel Muvafakatnamelerinin, Disiplin yönetmeliğinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak revize edilmesi
 1. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında eğitim verilmesi, yetkilendirilen personelin sürece aktif olarak katılımının sağlanması,
 2. Veri güvenliğinin sağlanması için teknik alt yapı talep edilmesi halinde, bu hususta danışmanlık yapılarak, gerekli alt yapının kurulması sürecinin gözlenmesi,
 3. Süreç boyunca yapılan işlemlerin ve hazırlanan dokümantasyonun raporlanması